Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

21:28
Liberáli a tí druhí by Matej Cíbik
"Veľmi príjemne napísaný vstup do politického myslenia liberalizmu. Viaceré časti knihy by mohli byť zaradené ako pasáže vhodné pre stredné školy v tej časti o politológii/filozofii. No a odporúčam každému, kto chce získať základné vedomosti o liberalizme, jeho východiskách a smerovaní až do dnešných dní. Postoj liberalizmu autor ukazuje aj na konkrétnych problémoch dnešnej doby, čo je veľmi užitočné pre široké spektrum čitateľov, ktorý sa zaujímajú o politiku a hľadajú niečo viac ako plytké argumenty nad pivom v krčme. "

February 06 2018

13:15
I Want My Hat Back by Jon Klassen Pavol gave 5 stars to I Want My Hat Back (Paperback) by Jon Klassen
bookshelves: children

February 03 2018

23:58
The Idiot by Elif Batuman Pavol gave 4 stars to The Idiot (Kindle Edition) by Elif Batuman

January 31 2018

01:31
Pavol made a comment on Veronika’s status

mal by som mat v policke v kancli, fwiw

January 30 2018

21:13

January 29 2018

14:15
14:15

January 28 2018

23:59
Eli, Eli by Wojciech Tochman
"Po predchádzajúcej knihe od Tochmana z Absyntu sklamanie. Reportér, bohatý biely muž, sa vybral na Filipíny medzi chudobných, aby napísal o tom, aké je to hrozné, keď bohatí bieli muži chodia pozerať medzi chudobných.
Na konci knihy potrebuje skoro 15 strán na vysvetľovanie, že má sebareflexiu a necíti sa lepší, ako ostatní, ale mňa to morálne povýšenectvo v celej knihe hrozne dráždilo. A ozaj, kolonializmus, USA a cirkev sú tiež zlé.
K tomu pocit, akoby napísal dvakrát viac, než mal nazbieraného materiálu, lebo všade samé domýšľanie, čo by si asi tak hrdinovia mohli myslieť alebo čo by robili, keby nerobili to, čo naozaj robia.
Je tu dosť silných scén a niečo sa o živote najchudobnejších dozviete, ale štýl knihy bol pre mňa subjektívne neznesiteľný. "
23:58

January 27 2018

14:50

January 26 2018

11:13
Daniel Visits the Doctor by Becky Friedman Pavol gave 3 stars to Daniel Visits the Doctor (Paperback) by Becky Friedman
bookshelves: children
11:13
09:40
Returning to Reims by Didier Eribon Pavol wants to read Returning to Reims by Didier Eribon
09:40
09:32
Skoncovat s Eddym B. by Édouard Louis Pavol wants to read Skoncovat s Eddym B. by Édouard Louis

November 16 2017

15:40
15:11
Opuštěná společnost. Česká cesta od Masaryka k Babišovi by Erik Tabery Pavol Hardos is on page 216 of 284 of <a href="/book/show/35823815-opu-t-n-spole-nost-esk-cesta-od-masaryka-k-babi-ovi">Opuštěná společnost. Česká cesta od Masaryka k Babišovi</a>.

November 11 2017

00:13
00:09
The Golden House by Salman Rushdie Pavol wants to read The Golden House by Salman Rushdie
00:08
Kristína
Kristína is on page 27 of 144 of The New Philistines: The sole enjoyable feature of this truly awful book is that the edition I’m reading contains my partner’s pencilled-in comments. PUHLEEZ
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl