Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

22:09
Aliens & Anorexia by Chris Kraus Pavol Hardos is on page 173 of 261 of <a href="/book/show/17895843-aliens-anorexia">Aliens & Anorexia</a>.
11:57
11:57
Anihilace by Jeff VanderMeer
"Mix Pikniku pri ceste (ale skôr v tej filmovej verzii, ktorá bola meditatívnejšia, poetickejšia, artovejšia a čo si budem klamať, nedopozerala som to) a Hyperionu.

Zhrnutie deja:
Prišlo sa do zóny, ide sa do veže, ide sa z veže, ide sa do inej veže, ide sa z inej veže, znovu sa ide do veže a na konci sa SPOILER!!! ide z veže, koniec spoileru, a ako tak chodíte hore dole, pred vami defilujú znepokojivé a fotogenické podivnosti. Hlavne nečakajte žiadne rozuzlenie a i tých pár odpovedí, ktorých sa vám dostane, bude otáznejších ako pôvodné otázky. Väčšinou takýto prístup považujem za podvod na čitateľovi, pretože vymýšľať blbosti, ktoré nedávajú žiaden zmysel, si viem aj sama a zadarmo, ale tu mi to prekvapivo nevadilo, dokonca by som dala rovnaké hodnotenie, aj keby to bol úplný koniec, bez ďalších pokračovaní, len za tú poetickú morbídnosť, krásny vety
a atmosféru, ktorá bola tak hustá, že by sa nedala krájať (ak nemáte po ruke motorovú pílu)

Dvojvetie, pri ktorom mi na chvíľu zastalo srdce: ...zdálo se důležité eliminovat každý případný okamžik ticha. Jako by se prázdnota stěn nějakým způsobem živila tichem a v prostoru mezi našimi slovy by se mohlo něco objevit, pokud si nedáme pozor. "

June 11 2018

02:06
Mistaken Identity by Asad Haider Pavol Hardos is 25% done with <a href="/book/show/38823778-mistaken-identity">Mistaken Identity</a>.
02:05

June 10 2018

22:13
Pavol Hardos shared a quote
321660
The panic of altruism: sadness rests inside the body, always, nascent like the inflammation of a chronic disease.
Therefore, empathy is not a reaching outward. It is a loop. Because there isn't any separation any more between what you are and what you see.
Chris Kraus
21:54
Kačka, Smrť a tulipán by Wolf Erlbruch Pavol gave 5 stars to Kačka, Smrť a tulipán (Hardcover) by Wolf Erlbruch
bookshelves: children
21:54
Noc by Rotraut Susanne Berner Pavol gave 4 stars to Noc (Hardcover) by Rotraut Susanne Berner
bookshelves: children
21:54
Strom ktorý dáva by Shel Silverstein Pavol gave 4 stars to Strom ktorý dáva (Hardcover) by Shel Silverstein
bookshelves: children
18:04
The Magus by John Fowles Pavol Hardos is on page 36 of 656 of <a href="/book/show/965519.The_Magus">The Magus</a>.
18:04
The Magus by John Fowles Pavol is currently reading The Magus by John Fowles
18:03
Aliens & Anorexia by Chris Kraus Pavol Hardos is on page 156 of 261 of <a href="/book/show/17895843-aliens-anorexia">Aliens & Anorexia</a>.

June 06 2018

16:21
Lincoln in the Bardo by George Saunders Pavol wants to read Lincoln in the Bardo by George Saunders

June 03 2018

17:00
Aliens & Anorexia by Chris Kraus Pavol Hardos is on page 126 of 261 of <a href="/book/show/17895843-aliens-anorexia">Aliens & Anorexia</a>.
Pavol wrote: I can’t yet explain how or why, but I might be in love with this book.

June 02 2018

23:26
Kristína
Kristína is on page 126 of 204 of Solaris
23:25
Aliens & Anorexia by Chris Kraus Pavol Hardos is on page 120 of 261 of <a href="/book/show/17895843-aliens-anorexia">Aliens & Anorexia</a>.
10:44
Noc by Rotraut Susanne Berner Pavol marked as children Noc by Rotraut Susanne Berner
10:43
Strom ktorý dáva by Shel Silverstein Pavol marked as children Strom ktorý dáva by Shel Silverstein
10:43
Kačka, Smrť a tulipán by Wolf Erlbruch Pavol marked as children Kačka, Smrť a tulipán by Wolf Erlbruch
00:13
Aliens & Anorexia by Chris Kraus Pavol Hardos is on page 69 of 261 of <a href="/book/show/17895843-aliens-anorexia">Aliens & Anorexia</a>.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl