Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

12:17
12:17
Book of Numbers by Joshua Cohen Pavol wants to read Book of Numbers by Joshua Cohen
12:17

March 26 2017

21:40
21:37
New comment on Pavol's review of The New Philistines
by Sohrab Ahmari

"RJ", your profile (founded in March) says you read & rated (5*) one book - the one over which you obsessively argue here: are you the publisher's PR social media intern, or what? in any case, you're making a spectacle of yourself.

what character have I attacked, you nincompoop? ad hominem means I would not take your arguments seriously because of your character - but I am not taking your character seriously because of your arguments (or lack thereof). you're an anonymous troll who can't handle a differing opinion about a poorly argued book that suits your prejudices. christ, get a life.

March 24 2017

22:12
Povolenie k rodičovstvu by Robin Berman Pavol Hardos is on page 163 of 256 of <a href="/book/show/34533502-povolenie-k-rodi-ovstvu">Povolenie k rodičovstvu</a>.
13:12
Příběhy vašeho života by Ted Chiang
"Chiang je úkaz, který jednou za pár let vydá povídku (za bezmála tři dekády jich má všehovšudy patnáct a žádnou jinou tvorbu k tomu), ta se okamžitě stává událostí a je takřka jisté, že se mu za ní snese na hlavu mračno žánrových cen. A nesporně právem, protože nikdo jiný tak umně a nápaditě nepublikuje bez nadsázky regulérní vědecké i teologické práce natolik „zábavnou“ formou.

Ty nejlepší povídky by se vám měly zadřít pod kůži a nasadit do hlavy nejednoho hlodajícího červíka. To umí málokdo. A nikdo tak jako právě on. Jde ve své podstatě o školu hrou, protože v jedné každé z nich se něčemu přiučíte, zároveň se pobavíte a jistojistě se nad daným vědeckým/teologickým/etickým problémem zamyslíte. Dokonce natolik až mají některé sílu změnit váš pohled na danou problematiku. Osobně sice zdaleka ne všechny plně docením, protože nejednou na můj vkus až příliš ustoupí jeho vypravěčské já tomu vědeckému čili to neudrží formu proti ambicím, ale když se mu to podaří, tak… Tak pak nemám slov.

Babylónská věž 5/5: Sisyfovská snaha o poznání všehomíra formou jakože legendy.

Pochopit 3/5: Promrhání výtečného a zajímavě uchopeného nápadu z první poloviny v prázdném tlachání repetitivní druhé poloviny.

Dělení nulou 4/5: Výstavba obdobná jako u „Příběhu tvého života“; vědecké odstavce převedené v názorný příklad skrze dopad na osobní život. Jenže tady to navzdory neméně zajímavému problému poněkud hapruje. Působí to spíše jako rozpracovaná osnova než vypulírovaná a dotažená povídka.

Příběh tvého života 5/5: Vzpomínky na budoucnost v podobě povídky, u které je již po necelých dvaceti letech od sepsání nad slunce jasné, že je jedním z nejzásadnějších děl žánru. Jde totiž o dílo, které mění způsob chápání a přijímání informace formou hluboce osobního nelacině jímavého příběhu o prvním kontaktu s jinou formou života. Otázky kolem Fermatova principu my před léty na dlouho zamotaly hlavu. A nyní při opětovném čtení neméně.

Dvaasedmdesát písmen 4/5: Honění příliš mnoha zajíců. Pravda nejednoho z nich se podaří chytit podnětným způsobem, ale několik jich uteče, protože tohle měl být buď regulérní román (a téma i ten fikční svět by si to zasloužily) nebo povídka stejného rozsahu, ale s o poznání méně nakousnutými tématy.

Vývoj lidské vědy 3/5: Nejde o povídku v pravém slova smyslu, ale o krátké zamyšlení nad zajímavým problémem. Škoda že jde o glosu na poměry autora nezvykle klouzající po povrchu.

Peklo je nepřítomnost boha 5/5: Nápad za milión, jeho vytěžení pak za miliardu. Snad každý se někdy vnitřně potýkal s přístupem k otázce (ne)víry, náboženství a co by se v jeho přístupu k životu změnilo, pokud by byla prokázána existence Boha/bohů. Tak tady máte veškeré vaše tehdejší a ostatně takřka jistě i současné myšlenky pěkně na hromádce. Pokud je (což nesporně je) Příběh tvého života jednou z vrcholných povídek sci-fi žánru, pak je tato jednou z vrcholných povídek bez ohledu na žánrové škatulky.

Když se vám líbí, co vidíte: Dokument 5/5: „Krása je znak relativní. Je v oku toho, kdo ji vnímá“ aneb ideální „epizoda“ pro antologii Charlie Brookera Black Mirror formou disputace nad problémem, který nenabízí snadná východiska. A navíc je to rozprava nad něčím, co nás v nějaké podobě s největší pravděpodobností čeká ještě za našich životů.
"
13:10
New comment on Pavol's review of The New Philistines
by Sohrab Ahmari

clearly, you don't even understand the meaning of ad hominem - it's a type of informal logical fallacy where an argument is deemed invalid because of who is making it - and it is not automatically present just because someone is mean to you

March 22 2017

11:28
New comment on Pavol's review of The New Philistines
by Sohrab Ahmari

sigh. so, a snarky rant could not have been caused by a very poorly argued book, no, it must have been something else. it must be a proof of what you already believed. (you kahneman's revenge - how's that for an imaginative insult?)

why do you assume I am a progressive? just because I find the book's arguments laughably inadequate and trite? just because they follow a clearly recognizable pattern of reactionary rhetoric?

do you really think that it's the "difference of opinion" that is the problem here? to quote the wise harry callahan, 'opinions are like assholes, everybody's got one'. it's just that not all opinions are created equal. has it ever occured to you that perhaps snark and condescension is what some opinions deserve?

the key thing is the ability to argue for your opinions, base them in fact and build them them up in a thoughtful way. that this books is clearly lacking in this regard is what I tried to show in my "convoluted rant" that clearly triggered you, since you could not simply pass it by as a "different opinion you could tolerate", but had to react, not once, but twice already. so who cannot abide the difference of opinions here? either provide an argument of what was wrong* with my review - or piss off.

(* and no, stylistic concerns, like snark, a condescending tone and convoluted prose, though often regretable and always debatable, are not what makes an opinion or argument wrong)

March 21 2017

21:06
Americanah by Chimamanda Ngozi Adichie Pavol marked as gave-up Americanah by Chimamanda Ngozi Adichie
21:06
The Narrow Road to the Deep North by Richard Flanagan Pavol Hardos is on page 136 of 448 of <a href="/book/show/23346361-the-narrow-road-to-the-deep-north">The Narrow Road to the Deep North</a>.
21:04
Blindsight by Peter Watts Pavol started reading Blindsight by Peter Watts

March 16 2017

22:12
New comment on Pavol's review of The New Philistines
by Sohrab Ahmari

sorry, snowflake, does snark trigger you?

March 12 2017

20:44
Príbehy vášho života by Ted Chiang Pavol wants to read Príbehy vášho života by Ted Chiang

March 11 2017

20:39
Povolenie k rodičovstvu by Robin Berman Pavol is currently reading Povolenie k rodičovstvu by Robin Berman
19:48
19:47

March 06 2017

22:29
22:28
Zama by Antonio Di Benedetto Pavol wants to read Zama by Antonio Di Benedetto
22:27
The Fire Next Time by James     Baldwin Pavol wants to read The Fire Next Time by James Baldwin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl