Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

15:40
15:11
Opuštěná společnost. Česká cesta od Masaryka k Babišovi by Erik Tabery Pavol Hardos is on page 216 of 284 of <a href="/book/show/35823815-opu-t-n-spole-nost-esk-cesta-od-masaryka-k-babi-ovi">Opuštěná společnost. Česká cesta od Masaryka k Babišovi</a>.

November 11 2017

00:13
00:09
The Golden House by Salman Rushdie Pavol wants to read The Golden House by Salman Rushdie
00:08
Kristína
Kristína is on page 27 of 144 of The New Philistines: The sole enjoyable feature of this truly awful book is that the edition I’m reading contains my partner’s pencilled-in comments. PUHLEEZ

November 10 2017

00:03
The Idiot by Elif Batuman Pavol Hardos is 10% done with <a href="/book/show/32037345-the-idiot">The Idiot</a>.
00:01
The Idiot by Elif Batuman Pavol is currently reading The Idiot by Elif Batuman

November 06 2017

00:05
00:04
American War by Omar El Akkad Pavol wants to read American War by Omar El Akkad

November 04 2017

15:01
Zone One by Colson Whitehead Pavol gave 5 stars to Zone One (Kindle Edition) by Colson Whitehead
A perfect highbrow existentialist zombie horror novel you didn't know you needed. There is not much of the running-around tension (though there is some), but the world of a post-apocalyptic survival and reconstruction is well fleshed out and the thoroughness of the dread of surviving permeates even the more meditative parts.

November 01 2017

16:58
16:58
Justice, Gender, and the Politics of Multiculturalism by Sarah Song Pavol Hardos is on page 70 of 198 of <a href="/book/show/12318592-justice-gender-and-the-politics-of-multiculturalism">Justice, Gender, and the Politics of Multiculturalism</a>.
09:55
Zone One by Colson Whitehead Pavol Hardos is 80% done with <a href="/book/show/11501957-zone-one">Zone One</a>.
09:55
Opuštěná společnost. Česká cesta od Masaryka k Babišovi by Erik Tabery Pavol Hardos is on page 162 of 284 of <a href="/book/show/35823815-opu-t-n-spole-nost-esk-cesta-od-masaryka-k-babi-ovi">Opuštěná společnost. Česká cesta od Masaryka k Babišovi</a>.

October 31 2017

16:56
16:56

October 29 2017

13:20
Monty Python Speaks by David Morgan
"Výborné čítanie pre toho, kto má všetky filmy a skeče v hlave a zaujíma ho technológia vzniku humoru a povaha jednotlivých členov skupiny."
13:19
East West Street by Philippe Sands
"Lemkin a Lauprecht študovali právo v Ľvove. Frank bol guvernátorom mesta a celého Poľska. Dozeral na tábory, v ktorých zahynuli milóny ľudí, vrátane rodín Lemkina a Lauprechta. Tí svoje právnicke kariéry venovali vytvoreniu medzinárodého práva v oblasti genocídy či zločinov proti ľudskosti. Osudy oboch ovplyvnili rasové napätie a pogromy, ktoré Ľvov zažíval už od konca prvej svetovej vojny. Ich práca vyvrcholila v Norimberskom súdnom tribunále, ktorého činnosti sa obaja zúčastnili. Franka súd odsúdil na smrť a obesil. Uzavretý príbeh, ktorý spája príjemné (kedysi) kozmoplitné mesto na okraji bývalého Rakúsko-Uhorska.

Posledný rok-dva ma to stále vracia k tejto téme. V čítaní, či cestovaní. Keď človek navštívi štvrte miest, pozostatky kultúry, ktorá bola súčasťou strednej Európy po stáročia. Ostali po nej len prázdne miesta. Zo Slovenska zmizli desaťtisíce ľudí a z celého regiónu milíony. Človek sa to učil na dejepise, nosí tu informáciu v hlave, ale to banálne precitnutie, že sa to naozaj stalo - že sa to dá, že my máme schopnosť niečo také urobiť - je desivé.

Viedeň, Brno, Ľvov. Mám rád stopy sveta z prelomu 19. a 20. storočia. Predstava o mnohonárodnom, mnohojazyčnom svete, ktorý produkoval svetovú kultúru a myšlienky. Mahler a Freud, bublajúce sociálne hnutia, volajúce po demokratickej emancipácii. Za pár rokov to všetko zmizlo. Vieme to celé strhnúť na seba.

Slobodná, otvorená doba, ktorú máme dnes tu v mnohom raz už bola, pred 100 rokmi. Dúfam, že stopa toho, čo sa tu potom stalo je tak hlboká, že to zabrnáni tomu, aby sa to opakovalo. No práve kvôli tej stope, vo mne asi vždy zasvieti 10 červených kontroliek, keď vidím ľudí, čo používajú jazyk a idey, o ktorých človek dookola číta v knihách, ako je táto."
13:18
The Gender Knot by Allan G. Johnson
"This is good for an introduction, although it has some annoying features.

Firstly, there is too much (for my taste) emphasis on polemical engagement with the MRA movement. Given that MRA has no solid theoretical basis (which shows splendidly in Johnson's presentation), spending pages upon pages on engaging with them might seem like a straw-man to people who do not buy into MRA, but nevertheless buy into patriarchy, or are ambivalent towards feminism.

Secondly, certain issues raised in the book require more rigorous examination that could be offered in such a short space. Conjectures on the origins of patriarchy, especially when coupled with speculations about belief systems of paleolithic societies are not credible, unless supported by extensive evidence, which is not forthcoming in this volume.

The good points about this volume are the clear identification of patriarchy as a social phenomenon, and an attempt to explain the complex relationship between a social system and individuals participating therein. The appendix containing an extensive bibliography is also very useful."

October 27 2017

13:23
Povolenie k rodičovstvu by Robin Berman Pavol gave 3 stars to Povolenie k rodičovstvu (Paperback) by Robin Berman
bookshelves: non-fiction
Užitočné, "common sense", miestami až terapeutické, ale zároveň strašne otravne spísané, repetitívne anekdoty v troch variantoch, kde by stačila jedna až žiadna, priveľakrát si v duchu človek povie "citation needed", priveľa ráz má - odovodnené - podozrenie, že niektoré rady a citáty sú v podstate pseudoveda. Kniha by mohla byť v podstate asi tretinovo dlhá a obsahovať aj tak všetko relevantné.
2,5*/5*
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl